Optimalizace pro vyhledávače — pravidla HTML značení

Vnitřní faktory optimalizace - HTML značení

Zviditelnění webu podle vnitřních faktorů zahrnuje do sebe velké množství různých zaměření, které nejdou automatizovat, proto je tato část optimalizace z časového pohledu nejnáročnější.

Nicméně zjištění problémů na stránkách, provedení korekcí takových, aby stránky odpovídaly požadavkům vyhledávače, nám umožňuje dosáhnout velmi dobrých výsledků a o několik kroků předstihnout naše konkurenty. V dnešní době mají vnitřní faktory hlavní prioritu při prosazování webových stránek.

HTML tagy

Skupina faktorů, která do sebe zahrnuje správnost kódu HTML dle mezinárodních standardů W3C. Velmi důležitou roli zde hraje použití HTML tagů (značek) — vyhledávače čtou jejich textový obsah a podle nich stanovují obsah stránek.

 • Značka title se považuje za jeden z nejdůležitějších tagů na stránkách a měla by obsahovat klíčová slova stránky. Obsah značky je vidět na záložce prohlížeče.
 • Značka description se používá k popisu obsahu stránky. Neukazuje se uživatelům.
 • Obsahem značky keywords jsou čárkou oddělená nejdůležitější klíčová slova, která se vyskytují na stránce. Tento tag značí tématiku stránky. Klíčová slova v keywords se nezobrazují uživatelům.
 • Tag H1 je hlavním nadpisem stránky, důležitostí pro vyhledávače zaostává pouze za tagem title. Umisťuje se pokud možno co nejvýše na stránce. Nadpis stránky musí vystihovat obsah stránky, je dobré do něj zahrnout i klíčová slova stránky. Tag H1 by se na stránce měl vyskytovat pouze jednou.
 • Textové nadpisy H2-H6 jsou také velmi důležité, rozdělují obsah stránky na jednotlivé bloky. V těchto nadpisech je také dobré užívat klíčová slova stránky.
 • Značky B a STRONG jsou určeny k vizuálnímu zvýraznění textu tučným písmem. Vyhledávače přidělují větší hodnotu obsahu těchto značek pouze tehdy, odpovídá-li jejich obsah obsahu stránky.
 • Značka EM je určena pro zvýraznění textu jako jsou citát, název, nebo termín v textu, kurzívou. Použití této značky také zvyšuje váhu stránky podle jejích klíčových slov.
 • Tag P symbolizuje odstavec v textu. Je důležité ho užívat pro celý odstavec a ne pro každou větu jako to dělají některé redakční systémy. K potřebnému zalomení řádku v odstavci je možné užívat tagu BR. Vyhněte se použití tagu SPAN ke zvýraznění textu. Tag SPAN pro vyhledávače nepředstavuje hodnotu.

Doporučení ohledně formátování

Formátování textu stanovuje, jak čtivý bude obsah stránky a jeho relevanci pro vyhledávače. Množství formátování se určuje jako poměr textu ke značkám.

 • Optimalizace textu a zvýraznění pro klíčová slova, dle kterých se stránky prosazují
 • Přítomnost značky H1 v hlavičce stránky. Tento nadpis nesmí být odkazem
 • Přítomnost alespoň jednoho nadpisu H2, kde se vyskytne přinejmenším část uživatelova vyhledávacího dotazu
 • Je dobré na stránce mít nadpisy H3, kde se také vyskytne aspoň část uživatelova vyhledávacího dotazu
 • Zvýraznění pomocí P, STRONG, BR, EM
 • Zvýraznění tučným textem se nesmí křížit s nadpisem. Konstrukce typu <H1><B>Nadpis</B></H1> jsou nepřípustné
 • Mnohé redakční systémy obsahující možnost editace textu ve vizuálním redaktoru často pracují s chybami, vytvářeje kódy na způsob <B>&nbsp;</B>. Tyto elementy nejsou na stránkách přípustné
 • Je dobré užívat odrážkové a číslované seznamy kde je to žádané (značky UL, OL)
 • Odstavce by měly mít maximálně 300 znaků beze zvýraznění a maximálně 600 znaků s využitím odkazů a zvýraznění
 • Vítané je i užití tabulek (např. tabulky s cenami)
 • Užití alespoň jednoho obrázku na každých 1000 znaků textu
 • HTML značky se nesmí křížit
 • Tagy se nesmí dávat beze smyslu
 • Tagy se nesmí užívat k podvádění vyhledávačů
 • Tagy, které se musí uzavřít, musí být uzavřeny