Album básní s fotografiemi — dárkové tiskové vydání. Procházka divným městem stíny a odrazy v myšlenkách, asociacích a pocitech.

Album «Vnímání Prahy» v tiskovém vydání byl vyhotoven jako dárková publikace pro širokou veřejnost.

Album je v ruštině.